Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Dievčatá na celom
svete majú 11. októbra svoj sviatok

Cieľom Medzinárodného dňa dievčat, je upriamiť pozornosť sveta na práva dievčat, ktoré sú ešte stále vo veľkej časti sveta nedodržiavané. 11. október bol za tento deň vyhlásený z iniciatívy Organizácie spojených národov. Špeciálne tento rok si Detský fond OSN UNICEF kladie za cieľ podporiť hľadanie inovatívnych riešení, ktoré pomôžu prekonávať bariéry vo vzdelávaní dievčat. Dievčatám v mnohých krajinách je toto právo stále odopierané. Najčastejším dôvodom sú finančné, inštitucionálne a kultúrne bariéry, tlak predčasných sobášov, náboženské obmedzenia a tiež väčšie riziko sexuálneho zneužitia a vystavenia nákaze HIV a AIDS.

Je pritom dokázané, že predovšetkým stredoškolské vzdelávanie dievčat má obrovskú silu meniť nielen ich vlastný život, ale výrazne ovplyvniť aj celú komunitu, v ktorej žijú. Mnohé štúdie preukazujú, že vzdelávanie dievčat a žien má priamy vplyv napr. na znižovanie úmrtnosti detí, medzigeneračnej chudoby v komunitách a je obrovským prínosom pre ekonomiku danej krajiny.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat 2013 UNICEF zverejňuje viacero aktuálnych zistení:

  • Viac dievčat než kedykoľvek v histórii už má v súčasnosti možnosť navštevovať základnú školu. Počas uplynulých dvoch dekád bol na svete dosiahnutý obrovský pokrok v sprístupnení vzdelávania pre dievčatá. Približne 31 miliónov dievčat však stále ostáva bez prístupu k základnému vzdelaniu.
  • Ešte viac dievčat nemá šancu pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní. Napríklad v oblasti subsaharskej Afriky, pripadá na strednej škole v priemere na každých 100 chlapcov len 76 dievčat.
  • Vzdelané mladé ženy sa podľa štatistík stávajú matkami zdravších detí a pristupujú zodpovednejšie k zakladaniu rodiny. Je pri nich dokázaná nižšia pravdepodobnosť úmrtia počas pôrodu ako aj vyššia pravdepodobnosť, že budú podporovať vzdelávanie svojich detí, dokážu seba a svoje deti lepšie ochrániť pred podvýživou, HIV/AIDS a tiež pred sexuálnym zneužívaním.
  • Vzdelávanie je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti detským sobášom, najmä keď dievčatá pokračujú v návšteve strednej školy. Podľa výskumov je pravdepodobnosť, že sa dievča vydá v detskom veku u dievčat so stredoškolským vzdelaním až šesťkrát nižšia v porovnaní s dievčatami, ktoré vychodili iba základnú školu.  
  • Dieťa, ktoré sa narodí gramotnej matke, má až o 50 percent vyššiu šancu, že prežije počas prvých piatich rokov života.
  • V priemere každý absolvovaný ďalší rok strednej školy dokáže dievčaťu zvýšiť mzdu na trhu práce o 15 – 25 percent.
  • Vzdelávanie dievčat má priamy vplyv aj na rast ekonomiky v danej krajine. Ak sa v krajine zvýši úroveň vzdelaných dievčat o 1 percento, vzrastie priemerná úroveň HDP krajiny o 0,3 percentuálneho bodu.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY