Prečo je dôležité pomáhať pravidelne?

Aj malá, ale pravidelná podpora dokáže deťom zabezpečiť krajšiu budúcnosť. Umožňuje nám pokračovať v dlhodobých programoch pomoci deťom, no taktiež okamžite zareagovať v krízových situáciách.

Za vašich 5 eur získaných každý mesiac počas jedného roka dokáže UNICEF napríklad zabezpečiť  plnohodnotný prísun živín v podobe špeciálnej arašidovej pasty takmer 50 podvyživených detí.

 

 

O ďalších našich programoch a aktivitách, ktorými denne pomáhame deťom vo viac ako 150 krajinách sveta si môžete prečítať v brožúrke, ktorú sme pripravili práve pre Priateľov detí - Cesta za záchranou života začína práve dnes.

 

Priateľ detí UNICEF

Pravidelná pomoc je základom filozofie nášho celosvetového klubu Priateľov detí UNICEF. Ako Priateľ detí UNICEF pritom nepomáhate len jednému dieťaťu v jednej komunite. Naopak - vaša podpora zmení životy mnohých detí po celom svete. Pravidelným prispievaním pomôžete deťom prejsť všetkými obdobiami detstva, každý deň, počas celého roka. Jeden mesiac môžete zachrániť dievča pred únosom a zneužitím, ďalší mesiac pomôžete nakŕmiť chlapca, ktorý ostal bez rodičov a inokedy môžete pomôcť zabezpečiť základné školské potreby pre celú jednu triedu. Je to ten najúžasnejší spôsob, ako môžete reálne niečo zmeniť.

Priatelia detí UNICEF denne

  • poskytujú miliónom detí život zachraňujúce vakcíny,

  • zmierňujú trápenie matiek poskytnutím výživovej podpory deťom trpiacim závažnou akútnou podvýživou,

  • dodávajú deťom čistú pitnú vodu a poskytujú celej komunite základnú sanitáciu,

  • otvárajú chudobným deťom dvere do sveta príležitostí tým, že im sprístupňujú vzdelanie,

  • v časoch kríz podporujú zóny priateľské k deťom, kde sa chlapci a dievčatá môžu hrať, dostať sociálnu podporu a prekonať traumu.

 

Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Pravidelné príspevky pomáhajú vytvárať fond pomoci, vďaka ktorému dokážeme promptne reagovať v prípade prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri menej medializovaných projektoch na pomoc deťom. Výška príspevku je ľubovoľná, podstatné je, aby vaša pomoc bola pravidelná.

Naša organizácia nie je financovaná z prostriedkov OSN.

Pomáhame len vďaka vašim pravidelným, dobrovoľným príspevkom, zbierkam a pomoci našich partnerov.