Pomôžte svojim darom deťom, ktoré sa ocitli v núdzi

Dnes, keď konflikty a krízy na celom svete ohrozujú a premiestňujú milióny detí a milióny ľudí čelia chudobe, núdzi, násiliu, vykorisťovaniu a diskriminácii, na dosiahnutí výsledkov pre deti záleží viac než kedykoľvek predtým - a ich dosiahnutie pre každé dieťa je pre UNICEF stále hnacia sila.

Kde chcete darovať deťom nádej:

Ako môžete pomôcť?

 • platbou kartou (kliknutím na niektorú z vyššie uvedených možností)
 • bankovým prevodom
  • na účet č. IBAN: SK58 0200 0000 0035 0186 8653
  • variabilný symbol:
   • Týždeň modrého gombíka 2018: 1880
  • na účet č. IBAN: SK46 0200 0000 0035 5779 6353
  • variabilný symbol:
   • voda: 1840
   • Jemen: 1842
   • Ukrajina: 1841
   • tam, kde je Váš dar najviac potrebný: 1860

 

Kliknite na logo banky, kde máte svoj účet a prihláste sa:

 

alebo využite QR kódy: 

Kde to je najpotrebnejšie Týždeň modrého gombíka 2018 Ukrajina Jemen Voda  
 
 • poštovou poukážkou
  • údaje pre zasielanie darov poštovou peňažnou poukážkou typu U:
   • číslo účtu: 35 5779 6353
   • kód banky: 0200
   • IBAN: SK46 0200 0000 0035 5779 6353
   • variabilný symbol: 
    • tam, kde je Váš dar najviac potrebný: 1860
    • Ukrajina: 1841
    • Jemen: 1842
    • voda: 1840
   • konštantný symbol: 0558
   • názov a adresa príjemcu: Slovenský výbor pre UNICEF, Michalská 7, 810 00 Bratislava

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pomôcť deťom