Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0483565/Majoli/Magnum Photos

Verejná
zbierka 2023

Príspevkom do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomáhate zlepšiť duševné zdravie nielen deťom žijúcim v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku. 

 

Smútok, strach a utrpenie nepoznajú hranice

 

Život mnohých detí na svete je veľmi ťažký a zložitý. Namiesto detstva prežívajú trápenie, smútok a strach. Ostávajú im rany na celý život. Psychosociálna pomoc je neoddeliteľnou súčasťou pomoci UNICEFu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deti zasiahnuté mimoriadnymi udalosťami zažívajú pocity úzkosti a smútku, beznádeje, sú unavené, majú ťažkosti so spánkom, sú podráždené, nahnevané alebo majú dokonca bolesti. Počas týchto ťažkých chviľ stoja naše tímy pri deťoch a prinášajú im pomoc prostredníctvom našich programov psychosociálnej pomoci. 

 

Čo všetko psychosociálna pomoc znamená? Priestory na hru pre deti, športové a rekreačné aktivity, ktoré im pomôžu zabudnúť, denné a letné animačné programy, umenie, arterapia, film, divadlo, tanec kreslenie,  ale aj tímy psychológov, mobilné tímy poskytujúce poradenstvo, telefonické linky alebo aj taký program prevencie JEŽKOVINY, peer to peer rozhovory na školách. 

 

Váš príspevok do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 nám pomáha vrátiť deťom na tváričky úsmev. 

 

Ako môžete podporiť zbierku MODRÝ GOMBÍK 2023?

 
• Dobrovoľným príspevkom na účet SK98 0200 0000 0046 6712 5053 vedenom v peňažnom ústave VÚB banka, a. s., (prispieť môžete od 11. 11. 2022 do 15. 7. 2023)
• Zaslaním SMS s textom MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) (od 1. 3. 2023 do 15. 7. 2023)
• Príspevkom do pokladničiek našich dobrovoľníkov počas zbierky Týždeň modrého gombíka 2023 ktorá sa koná v slovenských uliciach od 15. 5. 2023 – 21. 5. 2023
 

Ďakujeme za podporu každému z VÁS