Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Tesfaye


2 % z dane

Venujte svoje 2 % deťom v núdzi


Vaše 2 % z dane môžu zachraňovať životy detí, ktoré sa ocitli v núdzi. Detí, ktoré žijú v krajinách zmietaných vojnami alebo pustošených prírodnými katastrofami. Tieto finančné prostriedky nie sú pre vás žiadnym nákladom navyše. Sú časťou vašej dane a v prípade neuplatnenia si svojho práva, tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vaše rozhodnutie poukázať 2 % našej organizácii znamená pre deti žijúce v extrémnej chudobe, hladujúce a strádajúce veľmi veľa. 

 

Naše údaje ako prijímateľa vašich 2 % z dane

 

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÁ NADÁCIA PRE UNICEF
Sídlo: MICHALSKÁ 371/7, 810 00 BRATISLAVA
IČO: 52 147 908 (vypĺňa sa sprava)
Právna forma: NADÁCIA

 

Postup pre venovanie 2 % z dane


Pre zamestnancov:

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovania dane najneskôr do 15.2.2021 a zaškrtnite v ňom bod VII. 
 • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %, resp. 3 % z vašej zaplatenej dane.
 • Následne vyplňte editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • 2 % zo zaplatenej dane môže darovať každý zamestnanec. Minimálna suma poukázanej dane sú 3 €.  
 • 3 % zo zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. V tomto prípade je toto potvrdenie povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Obe tlačivá (+ prípadne Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti) je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021. 

 

Pre fyzické osoby, vrátane SZČO:

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod vykonávali dobrovoľnícku prácu.
 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov. Ďakujeme.
 • Daňové priznanie podajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 • V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 
Potrebné tlačivá:

  
Pre právnické osoby:

 • Vypočítajte 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete poukázať 2 % z dane.
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v zákonnej lehote a tiež aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Podmienky venovania 2 % nájdete na portáli Finančnej správy. 

 
* Podmienkou je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO poukazuje 2 % dane.

 

 ​Úprimne ďakujeme za Vaše rozhodnutie pomôcť deťom!