Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

Britský herec kráča
naprieč Európou. Chce upozorniť na sexuálne zneužívanie detí

Vo štvrtok 30. januára prišiel na Slovensko britský herec, autor a hudobník Matthew McVarish. Matthew je ambasádorom organizácie “Stop the Silence” (Zastavme ticho) a jej kampane Cesta za zmenu, ktorá poukazuje na problém sexuálneho násilia páchaného na deťoch.  

Matthew McVarish svojim pochodom netradične upozorňuje na problém sexuálneho zneužívania detí, ktorému bol v minulosti sám vystavený. Na ceste je už ôsmy mesiac a denne prejde okolo 40 kilometrov. S minimálnym zázemím obytnej dodávky putuje pešo po krajinách Európskej únie, nadväzuje kontakty s neziskovými organizáciami a oboznamuje úradníkov s naliehavosťou problému.  

Hlavným cieľom kampane je zmena postoja voči posudzovaniu týchto činov, predovšetkým k zrušeniu premlčacej doby. Tým, že mnohé z obetí nahlásia zločin neskoro, zostávajú vinníci nepotrestaní a často pokračujú v práci s deťmi. Veľká Británia už zrušila premlčaciu dobu pri všetkých zločinoch so sexuálnym podtextom. A obete ich môžu ohlásiť aj s odstupom desiatok rokov.  

Matthew McVarish sa počas návštevy Slovenska stretol so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, s úradom Ombudsmanky ako aj so zástupcami neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike sexuálneho násilia - medzi ktoré patrí aj Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF.

V oblasti prevencie a intervencie v rôznych problémových oblastiach detí a mladých poskytuje Linka detskej istoty odborné dištančné poradenstvo na linke 16 111 ako aj na špeciálne zriadenej európskej linke pre hľadané a sexuálne zneužívané deti na čísle 16 000. 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC