CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť

H&M Foundation a
UNICEF odštartovali novú spoluprácu, aby tak podporili malé deti, predovšetkým tie s postihnutím

Počas prvých rokov života, dáva práve láska, dobrá výživa, bezpečie a oddychové aktivity ako hra, spev a rané učenie sa, malým deťom tú najlepšiu možnú šancu, aby dosiahli zdravý rozvoj mozgu. V súčasnosti milión malých detí na celom svete, predovšetkým tie s postihnutím, trpí nedostatkom týchto skúseností a vyrastajú v nebezpečnom a nie práve podnetnom prostredí.

„Ak sú mozog a telo malých detí chránené pred násilím a znečistením, podnecované láskou, hrou a vzdelávacími aktivitami v prvých rokoch života, a živené citlivou starostlivosťou a výživnou stravou, získavajú tak najlepšiu možnú šancu úplného rozvoja, efektívneho učenia sa, a prispievania do svojho vlastného hospodárstva a spoločnosti v dospelosti,“ tvrdí Pia Britto, UNICEF riaditeľka oddelenia pre Rozvoj v ranom detstve. „UNICEF je vďačný nadácii H&M Foundation za prísľub pomoci poskytovať podporu na záchranu života malých detí, hlavne tých s postihnutím.“

Iniciatíva je zameraná na zvýšenie úrovne existujúcich UNICEF programov rozvoja v ranom detstve v Bulharsku, Peru a Ugande, aby sa stali viac prístupnými a prispôsobenými potrebám detí s postihnutím a tiež potrebám ich rodín.

Približne 20 000 rodinným príslušníkom a ošetrovateľom bude poskytnutá podpora na pomoc, aby malým deťom dokázali zabezpečiť dobrú výživu, povzbudenie a bezpečie, ktoré potrebujú pre zdravie, vzdelávanie a sociálne služby.

„Vďaka našej novej spolupráci s organizáciou UNICEF, dúfame, že sa nám podarí premeniť životy a budúcnosť tisícky malých detí s postihnutím. Tiež dúfame, že táto iniciatíva inšpiruje súkromný sektor, aby investoval do prvých rokov života detí – aby im tak pomohol dosiahnuť ich úplné zdravie, šťastie, blaho a schopnosť učiť sa,“ povedala Diana Amini, celosvetová správkyňa H&M Foundation.

Podpora poskytovaná programom UNICEF na rozvoj v ranom detstve bude tak vďaka spolupráci vedieť pomôcť lepšie odhadnúť postihnutia a oneskorený vývoj u bábätiek a malých detí, a tak zlepšiť ich šancu na obdržanie špecializovanej starostlivosti počas vývoja v ranom detstve čo najskôr. Vytváranie celkového podporného systému smeruje k zredukovaniu diskriminácie, ktorej tieto malé deti s postihnutím môžu čeliť.

Skutočnosť, že sa malým deťom s postihnutím dostáva najlepšia šanca, aby dosiahli svoj optimálny rozvoj, tiež pomáha k tomu, aby sa zredukovali náklady na špeciálne vzdelávanie a ďalej, aby sa zredukovala nezamestnanosť či inštitucionalizácia.

Táto iniciatíva je najnovšou a dlhodobou spoluprácou medzi H&M Foundation a organizáciou UNICEF, ktoré spolupracujú už od roku 2014, aby poskytovali kvalitné vzdelávanie a možnosti vzdelávania v ranom veku pre tie najzraniteľnejšie deti.

###

Poznámka redaktorom

O H&M Foundation

H&M Foundation je nezisková svetová nadácia, súkromne financovaná rodinou Stefana Perssona, zakladateľov a hlavných majiteľov H&M group. Jej misiou je viesť dlhotrvajúce, pozitívne zmeny a zlepšiť životné podmienky investovaním do ľudí, komunít a inovatívnych myšlienok. Vďaka spolupráci s organizáciami na celom svete, zavádza organizácia H&M Foundation zmeny so zameraním sa na štyri oblasti: Vzdelávanie, Voda, Rovnosť a Planéta. Okrem toho, vie nadácia tiež poskytnúť pomoc v núdzi. Od roku 2013, venovala rodina Stefana Perssona 1,3 biliónov švédskych korún (177 miliónov dolárov/144 miliónov dolárov) H&M Foundation. Navštívte hmfoundation.com a sledujte @hmfoundation na Facebooku a na Instagrame.

O organizácii UNICEF

Organizácia UNICEF pracuje na niektorých najdrsnejších miestach na svete, aby pomohla tým najznevýhodnenejším deťom. Pracujeme pre každé dieťa, v 190 krajinách a územiach, všade, aby sme budovali lepší svet pre každého. Pre viac informácií o organizácii UNICEF a jej práci pre deti navštívte www.unicef.org. Sledujte UNICEF na Instagrame a Facebooku

Pre viac informácií, kontaktujte, prosím:

Malin Björne

PR & Communications Manager, H&M Foundation, +46 707963975, malin.bjorne@hmfoundation.com hmfoundation.com

Ingeborg Ekblom

Public Relations Officer, UNICEF Švédsko, +46 709955916, ingeborg.ekblom@unicef.se

Pre každé dieťa.
Ktokoľvek ona je.
Kdekoľvek on žije.
Každé dieťa si zaslúži detstvo.
Budúcnosť.
Rovnakú nádej.

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

UNICEF sa transformuje

Valným zhromaždením Slovenského výboru pre UNICEF bola odsúhlasená transformácia z občianskeho združenia Slovenský výbor pre UNICEF (SV pre UNICEF) na nadáciu (NADÁCIA UNICEF SLOVENSKO) .

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.