Investície do chudobných detí zachránia viac životov

Pokiaľ svet neurobí rýchlejší pokrok v znižovaní detskej úmrtnosti, do roku 2030 takmer 70 miliónov detí zomrie pred dosiahnutím svojich piatych narodenín

NEW YORK, 28 jún 2017 – Podľa novej analýzy UNICEF, investovanie do zdravia a prežitia najviac znevýhodnených detí a komunít prináša väčšiu hodnotu za peniaze a ušetrí takmer dvakrát viac životov za každý 1 milión amerických dolárov vynaložených ako porovnateľné investície do menej znevýhodnených skupinín. 

Zmenšovanie rozdielov: Sila investovania do najchudobnejších detí predstavuje presvedčivé dôkazy, ktoré podporujú nekonvenčné predpovede UNICEF z roku 2010: vyššie náklady vynaložené na najchudobnejšie deti pomocou život zachraňujúcich, vysoko účinných zdravotných zásahov by prevážili väčšie výsledky. 

„Dôkazy sú presvedčivé: investovanie do najchudobnejších detí je v princípe nielen správne, ale aj v praxi zachraňujúc viac životov za každý minutý dolár,“ povedal Anthony Lake, výkonný riaditeľ UNICEF. „Toto je kritická správa pre vlády, ktoré pracujú na ukončení všetkých úmrtí detí, ktorým sa dá predísť, v čase keď sa každý dolár počíta. Spravodlivé investovanie do detského zdravia taktiež zachraňuje budúcnosť a pomáha zlomiť medzigeneračné cykly chudoby. Zdravé dieťa má lepšiu šancu naučiť sa viac v škole a viac zarábať v dospelosti.“

Pokiaľ nedôjde k zrýchleniu pokroku v znižovaní detskej úmrtnosti, do roku 2030 zomrie okolo 70 miliónov detí pred dosiahnutím piatych narodenín.

Štúdia na základe nových údajov z 51 krajín, kde sa vyskytne približne 80 percent všetkých úmrtí novorodencov a detí pod päť rokov, ukazuje, že zlepšenie pokrytia záchranných zásahov medzi chudobnými skupinami pomohlo znížiť detskú úmrtnosť v týchto krajinách takmer trikrát rýchlejšie ako medzi nie chudobnými skupinami.

Kľúčové je, že štúdia využíva nové nástroje na získanie údajov, aby demonštrovala, že intervencie v chudobných skupinách boli 1,8-násobne úspornejšie z hľadiska zachránených životov. 

Štúdia vybrala šesť kľúčových zdravotných zásahov ako ukazovatele na posúdenie prístupu k intervenciám s vysokým vplyvom na materské, novorodenecké a detské zdravie: používanie sieťok špeciálne upravených insekticídmi na lôžko, skoré začatie s dojčením, prenatálna starostlivosť, úplné očkovanie, prítomnosť kvalifikovaného zdravotníka počas pôrodu a starostlivosti o deti s hnačkou, horúčkou alebo zápalom pľúc.

Štúdia zistila, že:

  • prístup k zdraviu a výžive, kde dochádzalo k intervenciám, sa v posledných dvoch rokoch zlepšil najrýchlejšie v chudobných skupinách, čo viedlo k podstatným zmenám v spravodlivosti, 
  • v dôsledku týchto intervencií klesla úmrtnosť detí pod päť rokov, hlavne v chudobných skupinách. Počas skúmaného obdobia sa tieto hodnoty znížili takmer trikrát rýchlejšie v chudobných skupín než v nie chudobých skupinách,
  • keďže pôrodnosť je vyššia u chudobých skupín, zníženie úmrtnosti detí do päť rokov v chudobmých komunitách znamená 4,2 krát viac zachránených životov na každý milión ľudí,
  • z celkového počtu 1,1 milióna zachránených životov v 51 krajinách počas posledného sledovaného roka, z každej krajiny 85 percent tvorili chodobní,
  • zaťiaľ čo investícia potrebná na obyvateľa na zlepšenie pokrytia jeho životných potrieb je vyššia ako v prípade nie chodobných, tieto investície zachránia za jeden milión dolárov dvakrát toľko životov ako rovnaká investícia do nie chudobných skupín.

Štúdia uvádza, že Afganistan, Bangladéš a Malawi sú krajinami s vysokou mierou úmrtnosti detí mladších ako päť rokov a kde sa aj na najchudobnejšie deti zameriavajú, aby dosiahli zmeny. V rokoch 1990 až 2015 sa úmrtnosť detí mladších ako päť rokov sa v Afganistane znížila o polovicu a o 74 % v Bangladéši a Malawi.
 
Zistenia prichádzajú v kritickom čase, keďže vlády pokračujú vo svojej práci smerom k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré stanovujú cieľ ukončiť všetky úmrtia, ktorým možno zabrániť u novorodencov a detí do piatich rokov do roku 2030. Investície do zdravia a prežitia detí môžu tiež podporiť dosiahnutie ďalších globálnych rozvojových cieľov, ako napríklad ukončenie chudoby (SDG 1).
 
Zmenšovanie rozdielov vyzýva krajiny, aby podnikli praktické kroky na zníženie nerovností vrátane: rozdelenia údajov s cieľom identifikovať deti, na ktoré sa zabudlo, investovať viac do osvedčených zásahov na prevenciu a liečbu najväčších zabijakov detí, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečila kvalitnejšia starostlivosť, nájsť nové spôsoby na dosiahnutie nedosiahnuteľného a monitorovanie rozdielov v oblasti vlastného imania a spravodlivosti prostredníctvom prieskumov domácností a vnútroštátnych informačných systémov.

Darčeky pre život

Hľadáte tip na originálny darček? Poradíme vám.

Darčeky pre život
Čítať viac

Pravidelná pomoc

Darujte každý mesiac nádej do sveta detí a staňte sa Priateľom detí UNICEF

Pravidelná pomoc
Čítať viac

Jednorazová pomoc

Pomôžte svojim darom deťom, ktoré sa ocitli v núdzi

Jednorazová pomoc
Čítať viac