Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Intenzívnejšia spolupráca na
pomoc ľuďom v Jemene

V období medzi aprílom a júlom 2017 bolo zaznamenaných 400 000 prípadov podozrenia na choleru a takmer 1900 úmrtí v súvislosti s najväčšou humanitárnou krízou na svete. Potrebné zdravotnícke, vodné a sanitárne zariadenia boli ochromené viac ako dvoma rokmi trvajúceho konfliktu a vytvorili ideálne podmienky na rozšírenie chorôb. Akútne podvyživené sú takmer 2 milióny jemenských detí. Podvýživa u nich zvyšuje riziko nakazenia sa cholerou. Dôležitá infraštruktúra, ako sú zdravotnícke a vodné zariadenia, bola konfliktom poškodená alebo zničená. Pridaním tlaku na zdravotnícke služby sa viac ako 30 000 zdravotníckym pracovníkom nevyplatili platy za viac ako 10 mesiacov - aj keď mnohé sa stále hlásia o povinnostiach. 

Miestne orgány a mimovládne organizácie, podporované medzinárodnými humanitárnymi agentúrami vrátane UNICEF, zriadili viac ako 1 000 centier pre liečbu hnačiek a ústnych rehydratácií. 16 000 dobrovoľníkov z komunít poskytujú rodinám informácie o tom, ako sa chrániť pred hnačkou a cholerou. Napriek všetkému úsiliu, tisíce nakazených pribúda. Je nevyhnutné pokračovať v trvalom úsilí, aby sa zastavilo šírenie chorôb. Takmer 80 percent detí v Jemene si vyžaduje okamžitú humanitárnu pomoc. Odhaduje sa, že v tomto roku bude ťažkou a akútnou podvýživou zasiahnutých až 385 000 detí.

Pomôcť nám v našom úsilí môžete aj vy. Môžete tak spraviť prostredníctvom našej stránky alebo priamo na číslo účtu:

IBAN SK49 0200 0000 0040 8645 7551 (VÚB, a.s.)
Variabilný symbol: 1742

Ďakujeme!

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI362239/Everett
celý článok

1 zo 6 detí žije v extrémnej chudobe

© UNICEF/UNI211047/Rudakubana
celý článok

Svetový deň umývania rúk 2020