Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

2%
z dane

Poukážte svoje 2 % deťom

Aj 2 % z dane môžu pomocť a priniesť pozitívnu zmenu do životov detí, ktoré sa ocitli v núdzi.

Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnym nákladom navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a v prípade neuplatnenia si svojho práva, tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vašim rozhodnutím poukázať ich našej organizácii, pomáhate deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

Naše údaje ako prijímateľa vašich 2 % z dane:

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÝ VÝBOR PRE UNICEF
Sídlo: MICHALSKÁ 7, 810 00 BRATISLAVA
IČO: 30845793
Právna forma: ORG. S MEDZ. PRVKOM

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie o poukázaní podielu dane je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 - je potrebné zaslať Vyhlásenie o poukázaní podielu dane daňovníkmi, za ktorých vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ich zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia, zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane pre

  • zamestnancov:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane. Uveďte vaše údaje, údaje našej organizácie spolu so sumou zodpovedajúcou 2 % zo zaplatenej dane (min. 3 eurá). 

3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite alebo doručte vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

Čísla účtov prijímateľov 2 % z daní nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok prevádza poukázané sumy v prospech vybraného prijímateľa. 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali v minulom roku ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu o potvrdenie o tejto činnosti.

Úprimne ďakujeme za vaše rozhodnutie pomôcť deťom!