Prečo je dôležité pomáhať pravidelne?

Aj malá, ale pravidelná podpora dokáže deťom zabezpečiť krajšiu budúcnosť. Umožňuje nám pokračovať v dlhodobých programoch pomoci deťom, no taktiež okamžite zareagovať v krízových situáciách.

Pomáhať deťom ku krajšej budúcnosti sa dá rôznymi formami. Medzi tie azda najdôležitejšie patrí starostlivosť v prvých rokoch života, kedy je detský život najzraniteľnejší. Každé štvrté dieťa mladšie ako 5 rokov trpí akútnou podvýživou. Zabezpečovanie výživy pre ohrozené deti v ich útlom veku považuje UNICEF za jeden zo základných pilierov svojej práce. Keď sa pozrieme na svet v globálnom meradle, prístup k potrebnej výžive, bezpečnej pitnej vode či základnej zdravotnej starostlivosti nie je ani zďaleka samozrejmý.

Za 5 eur získaných každý mesiac počas jedného roka dokáže UNICEF zabezpečiť podvyživenému dieťaťu plnohodnotný prísun živín v podobe špeciálnej arašidovej pasty, ktorá mu vydrží na celý mesiac.

Dodávky terapeutickej vysokonutričnej stravy, vitamínov a výživových doplnkov, výstavba výživových centier, podpora dojčiacich matiek, ako aj ďalšie preventívne a osvetové programy zamerané na zdravie a výživu patria medzi kľúčové aktivity UNICEF, ktoré môžu znamenať v prípadoch konkrétnych detí rozdiel medzi životom a zbytočnou, predčasou smrťou. UNICEF vďaka svojej sile a skúsenostiam dokáže aj malú podporu od svojich podporovateľov zúročiť v obrovskú pomoc. 

V minulom roku zachránil UNICEF takmer dva milióny podvyživených detí. Toto neuveriteľné číslo sa nám podarilo dosiahnuť len vďaka podpore našich pravidelných prispievateľov.

Priateľ detí UNICEF

Pravidelná pomoc je základom filozofie nášho celosvetového klubu Priateľov detí UNICEF. Ako Priateľ detí UNICEF pritom nepomáhate len jednému dieťaťu v jednej komunite. Naopak - vaša podpora zmení životy mnohých detí po celom svete. Pravidelným prispievaním pomôžete deťom prejsť všetkými obdobiami detstva, každý deň, počas celého roka. Jeden mesiac môžete zachrániť dievča pred únosom a zneužitím, ďalší mesiac pomôžete nakŕmiť chlapca, ktorý ostal bez rodičov a inokedy môžete pomôcť zabezpečiť základné školské potreby pre celú jednu triedu. Je to ten najúžasnejší spôsob, ako môžete reálne niečo zmeniť.

Priatelia detí UNICEF už pomohli:

  • zaočkovať 36% detí po celom svete proti chorobám, ako sú detská obrna a osýpky

  • okamžite reagovať na viac ako 250 krízových situácií ročne a zabezpečiť pre deti
    v postihnutých oblastiach dodávky jedla, pitnej vody a prístup k vzdelaniu

  • rozdistribuovať 25 miliónov moskytiér, ktoré ochraňujú deti proti malárii v 36 krajinách sveta

  • dodať takmer 160 tisíc súprav školských pomôcok pre základné vzdelanie

Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Pravidelné príspevky pomáhajú vytvárať fond pomoci, vďaka ktorému dokážeme promptne reagovať v prípade prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri menej medializovaných projektoch na pomoc deťom. Výška príspevku je ľubovoľná, podstatné je, aby vaša pomoc bola pravidelná.

Naša organizácia nie je financovaná z prostriedkov OSN.

Pomáhame len vďaka vašim pravidelným, dobrovoľným príspevkom, zbierkam a pomoci našich partnerov.