Prečo je dôležité pomáhať pravidelne?

Aj malá, ale pravidelná podpora dokáže deťom zabezpečiť krajšiu budúcnosť.

Umožňuje nám pokračovať v dlhodobých programoch pomoci deťom, no taktiež okamžite zareagovať v krízových situáciách.

Za vašich 5 eur získaných každý mesiach počas jedného roka dokáže UNICEF napríklad zabezpečiť  plnohodnotný prísun živín v podobe špeciálnej arašidovej pasty takmer 50 podvyživených detí.

O ďalších našim programoch a aktivitách, ktorými denne pomáhame deťom vo viac ako 150 krajinách sveta si môžete prečítať v brožúrke, ktorú sme pripravili práve pre Priateľov detí - Cesta za záchranou života začína práve dnes.

 

 

Priateľ detí UNICEF

Pravidelná pomoc je základom filozofie nášho celosvetového klubu Priateľov detí UNICEF. Ako Priateľ detí UNICEF pritom nepomáhate len jednému dieťaťu v jednej komunite. Naopak - vaša podpora zmení životy mnohých detí po celom svete. Pravidelným prispievaním pomôžete deťom prejsť všetkými obdobiami detstva, každý deň, počas celého roka. Jeden mesiac môžete zachrániť dievča pred únosom a zneužitím, ďalší mesiac pomôžete nakŕmiť chlapca, ktorý ostal bez rodičov a inokedy môžete pomôcť zabezpečiť základné školské potreby pre celú jednu triedu. Je to ten najúžasnejší spôsob, ako môžete reálne niečo zmeniť.

Priatelia detí UNICEF denne:
  • poskytujú miliónom detí život zachraňujúce vakcíny,

  • zmierňujú trápenie matiek poskytnutím výživovej podpory deťom trpiacim závažnou akútnou podvýživou,

  • dodávajú deťom čistú pitnú vodu a poskytujú celej komunite základnú sanitáciu,

  • otvárajú chudobným deťom dvere do sveta príležitostí tým, že ste im sprístupňujú vzdelanie,

  • v časoch kríz podporujú zóny priateľské k deťom, kde sa chlapci a dievčatá môžu hrať, dostať sociálnu podporu a prekonať traumu.

V roku 2014 práve Priatelia detí:
  • zmobilizovali viac ako 50 000 komunitných dobrovoľníkov, zdravotnícky personál, učiteľov a mladých ľudí na zastavenie šírenia eboly a mladých, ktorí prežili, ste zjednotili so svojimi rodinami,

  • umožnili, aby 93 000 deťom v Južnom Sudáne bola umožnená liečba na závažnú akútnu podvýživu,

  • pomohli nám slúžiť deťom v 294 situáciách humanitárnej núdze v 98 krajinách prostredníctvom zásobovacej divízie UNICEF, najväčšieho humanitárneho skladu na svete,

  • keď zemetrasenie v Nepále zničilo triedy, pomohli zriadiť 610 dočasných vzdelávacích centier, aby žiaci mohli pokračovať vo výučbe.

Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Pravidelné príspevky pomáhajú vytvárať fond pomoci, vďaka ktorému dokážeme promptne reagovať v prípade prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov či pri menej medializovaných projektoch na pomoc deťom. Výška príspevku je ľubovoľná, podstatné je, aby vaša pomoc bola pravidelná.

Naša organizácia nie je financovaná z prostriedkov OSN.

Pomáhame len vďaka vašim pravidelným, dobrovoľným príspevkom, zbierkam a pomoci našich partnerov.